ĐẦU DÒ DÒ CÁ ĐO SÂU

Hiển thị:

ĐẦU DÒ DÒ CÁ ĐO SÂU GARMIN AIRMAR SS502

ĐẦU DÒ DÒ CÁ ĐO SÂU GARMIN AIRMAR SS502 Mang lại hình ảnh rõ nét các cấu trúc, vật thể và cá dưới thuyền. Tích hợp cảm biến nhiệt độ.Tần số quét 85-165 kHz. 8 pin (chân lỗ ghim).Có thể lắp âm trên đáy tàu hoặc dưới đáy tàu. Cáp dài 10m...

ĐẦU DÒ DÒ CÁ ĐO SÂU GARMIN GT15M-TH

ĐẦU DÒ DÒ CÁ ĐO SÂU GARMIN GT15M-TH Mang lại hình ảnh rõ nét các cấu trúc, vật thể và cá dưới thuyền. Tích hợp cảm biến nhiệt độ.Tần số quét 85-165 kHz. 8 pin (chân lỗ ghim).Có thể lắp âm trên đáy tàu hoặc dưới đáy tàu. Cáp dài 6m...

ĐẦU DÒ DÒ CÁ ĐO SÂU GARMIN GT20-TM

ĐẦU DÒ DÒ CÁ ĐO SÂU GARMIN GT20-TM Mang lại hình ảnh rõ nét các cấu trúc, vật thể và cá dưới thuyền. Tích hợp cảm biến nhiệt độ.Tần số quét: Truyền thống 77/200 kHz, Clear Vu 455 kHz (435-475 kHz) & 800 kHz (800-840 kHz).8 pin (chân lỗ ghim) hoặc 4 pin. Lắp ở đuôi tàu. Cáp dài 10m...

Hiển thị từ 1 đến 3 của 3 (1 Trang)