BỘ LỌC NƯỚC BIỂN

Hiển thị:

LỌC NƯỚC BIỂN VETUS FTR1320

Lọc nước biển Vetus FTR1320 có nắp đậy trong suốt giúp cho việc kiểm tra lọc và vệ sinh lọc được thực hiện dễ dàng. Kích thước: 172x297mm Ống kết nối và dung lượng bơm: FTR1320/38mm - 205 l/phút FTR1320/50mm - 365 l/phút FTR1320/63mm - 570 l/phút..

LỌC NƯỚC BIỂN VETUS FTR140

Lọc nước biển Vetus FTR140 có nắp đậy trong suốt giúp cho việc kiểm tra lọc và vệ sinh lọc được thực hiện dễ dàng. Kích thước: 107x111mm Ống kết nối và dung lượng bơm: FTR140/13mm - 23 l/phút FTR140/16mm - 35 l/phút FTR140/19mm - 51 l/phút..

LỌC NƯỚC BIỂN VETUS FTR330

Lọc nước biển Vetus FTR330 có nắp đậy trong suốt giúp cho việc kiểm tra lọc và vệ sinh lọc được thực hiện dễ dàng. Kích thước: 148x162mm Ống kết nối và dung lượng bơm: FTR330/13mm - 23 l/phút FTR330/16mm - 35 l/phút FTR330/19mm - 51 l/phút FTR330/25mm - 91 l/phút FTR330/32mm - 143 l/phút FTR330/38mm - 200 l/phút..

Hiển thị từ 1 đến 3 của 3 (1 Trang)